Výcvik pilota kluzáků

 

Sailplane Pilot Licence

Do výcviku se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří dosáhli 14 let (samostatné lety jsou možné až od 16ti let), jsou zdravotně způsobilí pro danou kategorii (bez vážnějších zdravotních problémů) a nebyli soudně trestáni. U osob mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce. Nutností je též uzavření úrazového pojištění.

 

Výcvik probíhá v několika etapách. První etapou je teoretické školení kde zájemci získají základní znalosti z teorie létání (leden-březen). Druhá etapa zahrnuje pozemní přípravy, kdy se zájemci již seznamují s výcvikovým kluzákem, s letištěm, záchrannými prostředky a metodikou výcviku. Ve třetí etapě následuje vlastní létání, zpočátku ve dvojím obsazení s instruktorem. Plní se jednotlivé úlohy od jednoduchých až po ty složitější a po zvládnutí základů pilotáže následuje přezkoušení a první sólový let. 

Pro členy aeroklubu Chrudim je cena za výcvikovou hodinu kluzáku je 300Kč/hod. Ve výcviku žák musí nalétat minimálně 15 letových hodin. U nás provádíme vzlety pomocí aerovleku i navijáku. Start navijákem vychází na 55Kč/start.

Praktický výcvik provádíme podle dvou rozdílných osnov dle nařízení 1178/2011.

Univerzální osnova
Výcvik je prováděn kombinací vzletů za vlečným letounem i pomocí navijáku, výcvik je časově a organizačně náročnější, je však komplexnější a levnější, v závislosti na přístupu a schopnostech se dá odlétat během jedné sezóny. 

Aerovleková osnova
Vzlety pouze pomocí vlečného letounu, rychlejší způsob výcviku, dá se zvládnout již za 1-2 měsíce.

 

Váháte s rozhodnutím ? Přijďte si vyzkoušet předváděcí let. Téměř každý víkend jsme na letišti, stačí si domluvit návštěvu.

Kontakty

Adam Línek

mobil: 777 078 621; e-mail: skola@letistechrudim.cz