Podpora je v životě důležitá, a proto jsme rádi, že existují organizace, které jsou ochotny nám při provozování letiště pomoci. Chrudimské letiště totiž není jen místo, kde si několik nadšenců plní své sny provozováním leteckého sportu, ale je to i místo, které napomáhá dopravní infrastruktuře nejen v Pardubickém kraji. Je to místo, kde 43. výsadkový prapor Chrudim provozuje své výsadky, odkud vzlétají letadla zvaná Čmeláci, aby ošetřila okolní pole, lesy či vodní nádrže.

Pokud byste měli zájem náš spolek podpořit, neváhejte nás kontaktovat.

Aktuálně jsme podporováni následujícími subjekty:

 

Logo Chrudim

Město Chrudim

Město, které vidíme při každém startu a přistání, město, které tak rádi ukazujeme všem, kteří s námi letí. Rádi u nás v areálu přivítáme každého, kdo toto krásné město navštíví. Ale abychom předešli nepříjemnostem, podpořilo nás město Chrudim při zabezpečení areálu letiště. Konkrétně se jednalo o pořízení a instalaci automatické závory pro oddělení veřejných a neveřejných prostor areálu vnitrostátního letiště Chrudim s možností regulace vstupu osob a vozidel v souladu s platnou legislativou Evropské unie a Úřadu pro civilní letectví ČR.

V roce 2020 se za finanční pomoci Města Chrudim podařilo zrealizovat projekt Modernizace výukových prostor aeroklubu a vytvořit tak důstojné výukové prostředí, které odpovídá současným požadavkům a standardům naší digitální doby. Náhradou meotaru a školní tabule se zvýšila úroveň a schopnost aeroklubu při práci nejen s mládeží, ale také při vzdělávání stávajících pilotů a pilotek. Obzvlášť v letectví je totiž velmi důležité se poučit ze zkušeností i chyb ostatních, které povedou k lepším a bezpečnějším letům.
Velice si vážíme této podpory.

 

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Motorovými letadly létáme nejčastěji po Pardubickém kraji, když se zadaří počasí, vyrazíme i s větroni. Nejvíce oblíbenými místy při toulkách po okolí jsou z našeho letiště např. Pardubice a nedaleká Kunětická hora, vodní nádrž Seč, zřícenina hradu Lichnice a údolí Chrudimky, ale také různá města a vísky, odkud buď sami pocházíme či je chce některý z pasažérů vidět. Abychom si však byli jistí, že neohrozíme při letu sebe, cestující, ani nikoho jiného, potřebujeme kvalitní meteorologické informace. K tomu právě přispěla podpora Pardubického kraje, díky níž máme Rosničku Chrudim – veřejnou meteorologickou stanici. Informace z ní jsou všem non-stop dostupné na těchto webových stránkách.

Základní podmínkou pro sportovní leteckou činnost a fungování výcvikových středisek je kvalitní údržba letištní plochy, aby byla bezpečná a upravená s nízkým travním porostem. Požadavky konkretizuje předpis L-14 vydaný Úřadem pro civilní letectví. Stávající zařízení pro mulčování, které v aeroklubu používáme, je již cca 11 let staré a již svými výkony neposkytuje požadovanou kvalitu travního porostu. Proto jsme rádi, že Aeroklubu Chrudim, z.s. pomohl Pardubický kraj v pořízení nového zařízení. Díky projektu Obnova techniky pro údržbu letištních ploch Letiště Chrudim tak zajistíme kvalitativně vyšší podmínky sportovního létání, našich výcvikových zařízení, a zvýšíme celkovou úroveň poskytovaných služeb na letišti Chrudim jeho návštěvníkům.

Obdobně jako město Chrudim nás Pardubický kraj také podpořil při snaze zvýšení zabezpečení vjezdu do areálu aeroklubu a důsledného oddělení veřejných a neveřejných prostor letiště. Děkujeme Pardubickému kraji.

 

 

Státní fond dopravní infrastruktury

Jak je uvedeno v úvodu této stránky, jsme součástí dopravní infrastruktury. Bohužel se i v té letecké dopravní infrastruktuře dějí protiprávní činy a my se jim snažíme co možná nejefektivněji bránit. Tato obrana sama o sobě stojí nemalé peníze, a my jsme moc rádi a moc děkujeme, že se Státní fond dopravní infrastruktury rozhodl pomoci s náklady souvisejícími s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy a to i na našem letišti.

 

Ještě jednou všem děkujeme!