Aeroklub Chrudim

 

… je občanské sdružení cca stovky příznivců všech leteckých činností, především pak:

 • motorového létání – motorový odbor (MOT),
 • létání na kluzácích – plachtařský odbor (PL),
 • ultralehkého létání – UL odbor (UL klub),
 • balónového létání – balon klub,
 • padákových seskoků – odbor parašutismu (PARA),
 • modelářské činnosti – model klub
 • a klubu nelétajících (KN), sdružujícího naše starší příznivce.

pastviny

 

Hlavní zájmy aeroklubu vyplývají z jeho stanov a lze je shrnout následovně:

 • umožnit členům provozování letecké činnosti na vlastní i zapůjčené technice
 • školit nové a zdokonalovat stávající piloty z řad mládeže i dospělých
 • prohlubovat praktické schopnosti a teoretické znalosti
 • podporovat účastníky leteckých sportů.

Jednotliví členové mají svá práva a povinnosti, mezi nejdůležitější patří:

Práva

 • užívat letiště, techniku a zázemí aeroklubu.
 • ovlivňovat strategii a hospodaření aeroklubu,
 • zvýhodněné členské sazby za pronájem letadel.

Povinnosti

 • podílet se na údržbě letiště, techniky a zázemí aeroklubu,
 • dodržovat pravidla aeroklubu stejně tak jako letecké předpisy,
 • platit včasně členské příspěvky určené členskou schůzí a poplatky spojené s činností v aeroklubu.

Chod aeroklubu se řídí stanovami, které může měnit každoroční schůze. Jednou za dva roky je schůze volební a je při ní volena správní rada, která řídí aeroklub v průběhu roku. Dále jsou voleni předsedové jednotlivých odborností.

Organizační strukturu aeroklubu, kontakty a další informace najdete v menu Kontakty


Přihláška člena Aeroklubu Chrudim / Přihláška do výcviku
Přihláška člena Aeroklubu Chrudim / Přihláška do výcviku

Základní informace

Občanské sdružení zapsané u ministerstva vnitra, vznik 18. 5. 1992

Adresa

AEROKLUB ČR CHRUDIM
Sečská 25, Chrudim 537 01

Tel/Fax/e-mail
tel/fax: +420 469 638 539

info(zavináč)letistechrudim.cz

Fakturační údaje:

IČ: 00528811

DIČ: CZ00528811

číslo účtu : 3437531 / 0100 (Komerční banka)