Pro naše sousedy – protihluková opatření

 

Historie letiště v Chrudimi sahá již dlouho do historie, konkrétně až do roku 1937. Během 2. Světové války byla na letišti umístěna bombardovací letka. V tomto období letiště disponovalo další přistávací a vzletovou dráhou, vedoucí od základy směrem na Podhůru. Po válce s rozvojem civilního leteckého provozu byla druhá dráha zrušena a zůstala pouze stávající runway 24/06 (ve směru od města na Sobětuchy).

Přestože letiště je na svém místě již mnoho let, má zde i svoji tradici, stále se proti provozu ozývá mnoho hlasů, převážně z řad okolních obyvatel, proti hlukovému znečištění. Aeroklub Chrudim, jako provozovatel letiště, z tohoto důvodu zavedl protihluková opatření za účelem snížení zatížení hlukem.

Nejnovějším protihlukovým opatřením je zavedení polední pauzy během víkendů a státních svátků, kdy na letišti nejsou prováděny vzlety motorových letounů od 12 do 13. hodin. (Toto opatření však nemůže být zaváděno nad rámec bezpečnosti létání.)

Každé letiště disponuje určitým tvarem letového okruhu, kam se letadla řadí na přistání a na který se zařazují po vzletu. Náš okruh je v rámci protihlukových opatření upraven tak, že po vzletu pilot točí mimo zástavbu, aby hlukem svého motoru neobtěžoval okolní obyvatele. Také tradiční výška okruhu (na jiných letištích 300m) byla zvýšena na 700m. Dodržování těchto postupů je vynuceno v příručce AIP a je vyžadováno i dispečerem informační služby RADIO, řídící provoz na letišti.

 

[cml_media_alt id='2800']mapa_okruh[/cml_media_alt]

 

Také flotila našich letounů byla protihlukovým opatřením přizpůsobena, a to zakoupením letounu Cessna 172N, se slabším a tudíž i tišším motorem. Ultralehké letouny (dále jen UL letouny) také významnou mírou používány při letech na našem letišti, mají tišší motor a lepší stoupavost, to v praxi znamená, že UL letouny rychleji nastoupají na výšku, kde nezpůsobují takový hluk.

 

[cml_media_alt id='2799']cessna[/cml_media_alt]

 

Na našem letišti je významný i podíl bezmotorového létání a zavedení ,,tiššího“ druhu výcvikové osnovy, osnovy univerzálního plachtařského výcviku, kdy jsou vzlety prováděny pomocí navijáku. Tudíž je snížen počet vzletů v aerovleku za motorovým letounem. Také, pokud to situace umožňuje, jsou aerovleky prováděny za UL letounem, který je podstatně tišší než motorový letoun.