Pardubický kraj podporuje zabezpečení na našem letišti

Pardubický kraj

Létání a bezpečnost patří k sobě již od počátku aviatiky. V prvotních fázích se jednalo hlavně o to, aby piloti i pasažéři nenasazovali život při každém letu, tedy aby technika byla spolehlivá a bezpečná za všech možných situací, např. při zhoršujících se povětrnostních podmínkách. S vývojem systémů zvyšujících bezpečnost letu se setkáváme dodnes. Bohužel do bezpečnosti létání vstoupily tzv. protiprávní činy, které můžeme sledovat již řadu desetiletí. V našich končinách se v druhé polovině minulého století jednalo např. o únosy letadel a následný přelet do kapitalistických zemí. Byť změnou režimu byly tyto únosy eliminovány, stále však trvá nebezpečí únosu letadla osobou, která má v úmyslu spáchat buď škodu na majetku nebo v horším případě škodu na lidském zdraví, a letadlo používá jako zbraň. Nemusí se jednat pouze o únosy letadel, ale i situace, kdy osoba dopouštějící se protiprávního činu nemusí být ani na palubě.

Ač bychom rádi žili v prostředí, kde bychom nemuseli ani zamykat hangár, současná situace je přesně opačná. Toto si uvědomuje nejen Evropa, ale také Česká republika, která prostřednictvím Ministerstva vnitra a Úřadu pro civilní letectví vytváří systém ochrany civilního letectví před protiprávními činy, anglicky security. Neméně intenzivně se tomu věnuje i Pardubický kraj, kterému bychom rádi alespoň touto cestou poděkovali za spolufinancování dalšího kroku vedoucího ke zvýšení zabezpečení našeho letiště, které je důležitým článkem dopravní infrastruktury Pardubického kraje. Tímto krokem je zvýšení zabezpečení vjezdu do areálu aeroklubu, důsledné oddělení veřejných a neveřejných prostor letiště, čímž se snižuje možnost spáchání protiprávního činu hlavně v době, kdy není uskutečňován letecký provoz. Jsme proto velice rádi, že máme v této oblasti za partnera Pardubický kraj, který nám pomáhá řešit tento nesnadný úkol.

Pevně věříme, že nebudeme donuceni dojít do stádia, kdy bude naše činnost a vášeň provozována za vysokým plotem s ostnatým drátem nahoře, a rodiny s dětmi nebudou muset koukat na vzlétající či přistávající letadla přes tento plot tak, jak to můžeme vidět např. na mezinárodním letišti v Pardubicích. Naopak již dnes rádi přivítáme všechny zájemce o aviatiku na parkovišti našeho aeroklubu, představíme letadla, která se u nás nacházejí (a že jich máme hodně 🙂 ), a v případě jejich zájmu jim ukážeme náš krásný kraj, Pardubický kraj, z výšky. Protože jak my aviatici říkáme, není pravda, že na svět je nejkrásnější pohled ze hřbetu koně, ale z paluby letadla či balónu.