Na základě bodu 10 zasedání Správní rady Aeroklubu dne 2.2.2024 byl vypracován postup vydávání dárkových certifikátů pro členy Aeroklubu za členské ceny. Tato aktivita není nároková a podléhá schvalování jednotlivých odborových rad tak, aby odborům neunikal příjem z rozdílu mezi komerční a členskou (nákladovou) cenou.

Postup k docílení vydání

A. Standardní postup

Preference je jednoznačně i interně prodávat ceritifkáty za komerční cenu – pak ať člen vyplní objednávkový formulář stejně jako nečlen a my pak dle mailu v objednavky@letistechrudim.cz postupujeme zcela standardně jako s jinými komerčně objednanými certifikáty.

B. Certifikát za členskou cenu

 1. Člen požádá (s přiložením důvodu) radu příslušného odboru (motorari@letistechrudim.cz, plachtari@letistechrudim.cz nebo ull@letistechrudim.cz) o schválení vydání certifikátu za členskou cenu s kopií na objednavky@letistechrudim.cz
 2. Pokud odborová rada žádost neschválí, postupuje člen dle bodu A. nebo ze záměru ustoupí
 3. Pokud odborová rada žádost schválí, vyplní člen standardní formulář pro komerční objednávku. Do poznámky vyplní:
  1. „Členská cena po schválení odborovou radou dne xx.yy.zzzz“
  2. Jméno pilota
  3. Kontakt na pilota (mail nebo telefon) – předpokládáme, že se může v některých případech lišit od kupujícího
 4. Objednávkový tým založí záznam v tabulce certifikátů a to do standardní číselné řady s prefixem „MOT“, „SPL“ nebo „ULL“
 5. Objednávkový tým odpoví žadateli standardním způsobem (platební předpis, kde variabilní symbol je ID dárkového certifikátu) na mail z objednávky, pouze změní cenu tak, aby odpovídala členské ceně dle platného ceníku
 6. Kupující/člen zaplatí členskou cenu dle předpisu z bodu B.5
 7. Po ověření zaplacení předepsané ceny objednávkový tým vygeneruje příslušný certifikát
 8. Ekonom postupuje se záznamy v FO stejně jako v případě certifikátů TN, TH, … pouze cenu vidí v účtu KB i v tabulce certifikátů jinou než u komerčních