Pro další úkoly kontaktujte svého předsedu odboru: