Rozhodnutí MDČR č. 41/2020-LPR/12
V souladu s novými skutečnostmi SR umožňuje členům AKCR vstup do areálu letiště za podmínek daných Rozhodnutím MDČR č. 41/2020-LPR/12.
BAR ZŮSTÁVÁ ZAVŘENÝ.
Podmínky viz příloha.